پیام رئیس کنفرانس (دکتر رقیه نوری پور لیاولی)
1396/11/23

پاس ایزد منان را که فرصتی مهیا گشت تا سعادت و افتخار میزبانی شما اساتید، دانشجویان و دوستداران عالیقدر را در کنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران داشته باشیم. بسیار مفتخریم تا در کنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه روان شناسی پذیرای حضور جامعه روانشناسان در حوزه های مختلف باشیم.
کنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی که با مشارکت نهادهای علمی اجرایی کشور در سال96 برگزارمی¬گردد. با هدف ایجاد زمینه های مشارکت و همفکری به صورت ارایه مطالب علمی، برگزاری کارگاههای تخصصی و مقالات مرتبط با این زمینه می پردازد.
امید است تا همایش روانشناسی بتواند با حضور گرم و با نشاط جامعه علمی به اهداف خود دست یابد.

 

 

دکتر رقیه نوری پور لیاولی

رئیس کنفرانس